LoCCaM

LoCCaM tulee sanoista location ja camera. Joten nimikin kertoo, että isoin asia laitteistossa on täysin etäohjattava kamera sekä paikkatietojen välittäminen. Kamera on sijoitettu pantaan, jolloin käyttäjä näkee tapahtumat koiran silmin.

Paikkatiedot voidaan siirtää käyttäjälle, joko GSM pohjaisesti tai käyttäen radiotaajuuksia. Kyseessä on ensimmäinen laitteisto missä kaikki ominaisuudet löytyvät samasta laitteistosta.

Ominaisuuksia

  • Yksittäinen kuva
  • Video
  • Ääni
  • Videopuhelu
  • GSM paikannus
  • RF paikannus
  • Automaattinen vaihto GSM ja RF paikannuksen välillä
  • Kaikki samassa pannassa
>

LoCCaM app

Ohjelmisto sisältää LoCCaM Cam laitteen ohjauksen, riistakamera kuvien vastaanoton sekä keskusteluosion.1 LoCCaM sovelluksen käyttöönotto

2 LoCCaM keskustelu

3 LoCCaM Riistakamera

4 LoCCaM Cam ohjaus

>

LoCCaM app full

Ohjelmistossa lisänä on LoCCaM laitteistojen seuranta kartalla
Tähän linkki tarkempaan dokumenttiin

>

LoCCaM cam

Koiran pantaan sijoittuva täysin etäohjatta kamera. Laitetta voi ohjata molemmilla loccam ohjelmistoilla. Laitetta voi käyttää metsästysajan ulkopuolella myös muihin tarkoituksiin. Esimerkiksi voit asettaa laitteen kuvaamaan jotain haluttua kohdetta ja pyytää kuvia, videoita tai tehdä videopuhelun laitteeseen.
Tähän linkki tarkempaan dokumenttiin

>

LoCCaM rf

Laitteisto jolla voidaan paikkatieto jakaa koiran ja isännän välillä rf- taajuuksilla. Tämän laitteen käyttö vaatii full version ohjelmistosta. Käyttäjällä tulee olla myös vastaanotin mihin lähettävä laiteisto lähettää paikkatiedon. Vastaanottavasta laitteistosta tiedot välitetään käyttäjän mobiililaitteeseen.
Tähän linkki tarkempaan dokumenttiin

>

LoCCaM

Laitteisto joka sisältää kaiken. Etäohjattavan kameran, GSM ja rf pohjaisen paikkatiedon jakamisen. Rf ja GSM seuranta ei pääsääntöisesti ole päällä yhtäaikaa. Laitteistojen välillä on automaattinen vaihto ( suojattu hyödyllisyysmallilla ). Kun laitteisto huomaa että GSM kuuluvuutta ei ole vaihdetaan automaattisesti RF- puolen lähetykseen. Laitteiston tarkoitus on varmistaa paikkatietojen kerääminen joka tilanteessa, tämä on varmistettu laitteistossa seuraavasti. Kun käytössä ei ole matkapuhelin kuuluvuutta ja RF-puolella ei saada toimitettua paikkatietoa alkaa laitteisto automaattisesti tallentamaan paikkatietoja laitteiston muistiin.
Tähän lisättävä kuvat ja linkki tarkempaan dokumenttiin

Uuutisia

"Verkkokauppa avattu. Muutamasta tavarasta hyvät tarjoukset. "

- 5.6.2019

"Ohjelmaa testattu paljon ja testaajat ovat olleet tyytyväisiä. Ohjelmaan tulossa vielä muutama muutos, lähinnä miten tietoja esitetään."

- 4.6.2019

"Materiaalia lisätty sivulle."

- 12.3.2019

"Ensimmäisiä versioita nettisivusta."

- 3.3.2019

"Riistakamera osio isommin testissä."

- 26.2.2019

"Etäohjattava kamera kotelo muutos suunnitelmat valmiit."

- 23.2.2019

"Uusi rf-laitteisto testiin. Edellisessä versiossa haasteita EMC testeissä."

- 19.2.2019

"LoCCaM Cam laitteiston julkinen testaus sovittu. Myös muitakin testi tapahtumia sekä esittelytapahtumia suunnitteilla."

- 3.2.2019

Ota yhteyttä

Lähetä meille viesti täyttämällä alla olevat tiedot, otamme sinuun yhteyttä mahdollisimman pian.

Yhteystiedot

Osoite Hevossuontie 271,
87700 Kajaani

Puhelin +358505907788

Sähköposti janne.koski @ dimag.fi

>

Kirjautuminen

Kirjautuminen loccam järjestelmään.

Riistakamera osio

Kirjautuminen tapahtuu samoilla tunnuksilla kuin loccam app sovellukseen kirjautuminen

Testitunnukset joilla voidaan tutustua sivuihin on 3585011111111 ja salasana 123456

Admin panel

Vain jälleenmyyjille ja järjestelmän ylläpitäjille

>

1.Dimag Ky:n tietosuojaseloste

YLEISTÄ

Olemme sitoutuneet kunnioittamaan ja turvaamaan asiakkaidemme yksityisyyttä. Tästä tietosuojaselosteesta selviää, miten keräämme, säilytämme ja siirrämme asiakkaittemme henkilökohtaisia tietoja. Tätä tietosuojaselostetta sovelletaan internetsivuille ja LoCCaM tuotteisiin ja palveluihin liittyen.

Dimag Ky pidättää oikeuden muuttaa tuotteiden tai palveluiden hinnoittelua ja toimintoja ilman erillistä ilmoitusta.


MITÄ TIETOJA KERÄÄMME

Keräämme vain tietoja, jotka ovat tarpeen palveluiden käyttöä varten. Voimme käyttää tietoja Dimag Ky:n sisäiseen tarkoituksiin, kuten testaukseen, tuotekehitykseen, tietojen analysointiin ja tutkimukseen. Kun käyttäjä alkaa käyttää Dimag Ky:n kehittämiä sovelluksia ja laitteistoja ( tuotenimeltään LoCCaM ), luodaan hänelle rekisteröinnin yhteydessä oma tili rekisteröintipalvelimelle. Tietoja mitä kerätään on puhelinnumero. Käyttäjän käyttäessä riistakamerasovellusta kerätään häneltä myös riistakameran sähköpostiosoite.

KENELLÄ ON PÄÄSY HENKILÖTIETOIHIN

Asiakastietoihin on pääsy vain Dimag Ky:n työntekijöillä.


TIETOJEN LUOVUTTAMINEN

Dimag Ky ei luovuta tietoja yhteistyökumppaneilleen tai kolmansille osapuolille. Laitteiden ja henkilöiden paikkatietojen ja muiden medioiden luovuttaminen kolmannelle osapuolillle tapahtuu käyttäjän itsensä suorittamana.


KUINKA KAUAN TIETOJA SÄILYTEEN JA KUINKA NIITÄ SUOJATAAN

Tietoja säilytetään tarvittavan ajan, jotta palvelun tarjoaminen olisi mahdollista, joten niitä ei hävitetä, ellei asiakas erikseen niin pyydä. Kaikki tiedot poistuvat rekisteröinnin purkamisen yhteydessä. Kaikki henkilötiedot ovat suojattu asiattomalta pääsyltä ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä tai muulta laittomalta käsittelemiseltä.


LAKI

Dimag Ky toimii Suomen lakien mukaisesti ja mikäli mikä tahansa asiakkaan ja Dimagin välinen sopimus tai toiminta on ristiriidassa tai puutteellinen Suomen sen hetkisen lainsäädännön kanssa, noudatetaan ensisijaisesti Suomen lakia.


ASIAKKAAN OIKEUDET

Asiakas voi halutessaan poistaa kaikki omat tiedot järjestelmistämme ottamalla yhteyttä rekisterin ylläpitäjään.


2.Rekisteröinti seloste

Rekisterin nimi: Rekisteröinti

Rekisterinpitäjä: Dimag Ky Hevossuontie 271 87700 Kajaani

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa: Janne Koski, janne.koski @ dimag.fi +358505907788

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus: Mahdollistaa käyttäjälle mahdollisuuden käyttää LoCCaM tuoteperheen laitteita ja palveluita.

Rekisterin tietosisältö: Käyttäjän puhelinnumero. Riistakameroiden sähköpostiosoite

Säännönmukaiset tietolähteet: Rekisteriin päättyvät ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa tuotteen rekisteröinti hetkellä.

Säännönmukaisettietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle: Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Rekisterin suojauksen periaatteet: Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteistojen fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista: Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet: Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).