Tietosuojaseloste

Home / Privacy Policy

1. Dimag Ky: n tietosuojakäytäntö

YLEISTÄ

Olemme sitoutuneet kunnioittamaan ja turvaamaan asiakkaidemme yksityisyyttä. Tästä tietosuojaselosteesta selviää, miten keräämme, säilytämme ja siirrämme asiakkaittemme henkilökohtaisia tietoja. Tällaisia tietoja ovat tiedot, joita voi käyttää henkilön tunnistamiseen tai yhteyden ottamiseen. Asiakas voi kieltää tietojen käytön, mutta seurauksena voi olla tuotteiden ja palvelujen käytön vaikeutuminen tai estyminen. Tätä tietosuojaselostetta sovelletaan internetsivuille ja LoCCaM tuotteisiin ja palveluihin liittyen.

Dimag Ky pidättää oikeuden muuttaa tuotteiden tai palveluiden hinnoittelua ja toimintoja ilman erillistä ilmoitusta.

MITÄ TIETOJA KERÄÄMME

Keräämme vain tietoja, jotka ovat tarpeen palveluiden käyttöä varten. Voimme käyttää tietoja Dimag Ky:n sisäiseen tarkoituksiin, kuten testaukseen, tuotekehitykseen, tietojen analysointiin ja tutkimukseen. Kun käyttäjä alkaa käyttää Dimag Ky:n kehittämiä sovelluksia ja laitteistoja ( tuotenimeltään LoCCaM ), luodaan hänelle rekisteröinnin yhteydessä oma rekisteröintitili rekisteröintipalvelimelle. Rekisteröintitietoja ovat henkilön nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, sekä lisenssiin liittyvät tiedot. Verkkokaupasta ostoja tekevän asiakkaan henkilötiedot tallennetaan Dimagin asiakasrekisteriin. Pakollisia tietoja ovat henkilön nimi, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, käyttäjätunnus ja salasana.

KENELLÄ ON PÄÄSY HENKILÖTIETOIHIN

Dimag ky säilyttää asiakastiedot tietojärjestelmissä, joihin on pääsy vain Dimag Ky:n erikseen rajatuilla työntekijöillä. Tiedot on suojattu on palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla.

TIETOJEN LUOVUTTAMINEN

Dimag Ky ei luovuta tietoja yhteistyökumppaneilleen tai kolmansille osapuolille. Laitteiden ja henkilöiden paikkatietojen ja muiden medioiden luovuttaminen kolmannelle osapuolillle tapahtuu käyttäjän itsensä suorittamana.

KUINKA KAUAN TIETOJA SÄILYTEEN JA KUINKA NIITÄ SUOJATAAN

Tietoja säilytetään tarvittavan ajan, jotta palvelun tarjoaminen olisi mahdollista, joten niitä ei hävitetä, ellei asiakas erikseen niin pyydä. Kaikki tiedot poistuvat rekisteröinnin purkamisen yhteydessä. Kaikki henkilötiedot ovat suojattu asiattomalta pääsyltä ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä tai muulta laittomalta käsittelemiseltä.

LAKI

Dimag Ky toimii Suomen lakien mukaisesti ja mikäli mikä tahansa asiakkaan ja Dimagin välinen sopimus tai toiminta on ristiriidassa tai puutteellinen Suomen sen hetkisen lainsäädännön kanssa, noudatetaan ensisijaisesti Suomen lakia.

ASIAKKAAN OIKEUDET

Asiakas voi halutessaan poistaa kaikki omat tiedot järjestelmistämme ottamalla yhteyttä rekisterin ylläpitäjään.

2. Rekisteröintipalvelun rekisteriseloste

Rekisterin nimi:

Rekisteröinti

Rekisterinpitäjä:

Dimag Ky Hevossuontie 271 87700 Kajaani

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:

Janne Koski, janne.koski @ dimag.fi +358505907788

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:

Mahdollistaa käyttäjälle mahdollisuuden käyttää LoCCaM tuoteperheen laitteita ja palveluita.

Rekisterin tietosisältö:

Puhelinnumero

– Puhelinnumero on henkilökohtainen tunnus jolla kirjaudutaan LoCCaM järjestelmään. Pakollinen tieto, jota ilman ei laitteistoa voi käyttää.

Näyttönimi

– Näyttönimen avulla voidaan yksilöidä miten käyttäjä näkyy toisille käyttäjille.

Sähköpostiosoite

– Sähköpostiosoite tarvitaan riistakamerakuvien vastaanottamiseen LoCCaM ohjelmistoon.

Lisenssityyppi

– Lisenssityyppi määrittelee ohjelmiston ominaisuudet.

Ohjelmiston vaatimat käyttöoikeudet:

Yhteystiedot

– Yhteystietojen avulla tunnistetaan yhteystiedoistasi ketkä käyttävä myös LoCCaM sovellusta. Voit luoda, liittyä tai sinut voidaan lisätä ryhmiin.

paikannus

– Keräämme paikannustietoa, jos käytät LoCCaM paikannuspalvelua, kuten jaat toisille käyttäjille sijaintitietosi, vastaanotat toisten käyttäjien ja laitteiden sijaintia.

kamera

– Lähettääksesi kuvia ja videoita LoCCaM sovelluksen kautta tarvitsee ohjelmisto luvan käyttää laitteiston kameraa.

mikrofoni

– Lähettääksesi ääniviestejä LoCCaM sovelluksen kautta tarvitsee ohjelmisto luvan käyttää laitteiston mikrofonia.

tallennustila

– Vastaanottaessasi kuvia, videoita, ääniviestejä ja tiedostoja LoCCaM sovelluksessasi tarvitsee ohjelmisto luvan käyttää laitteiston tallennustilaa.

 

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin päättyvät ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa tuotteen rekisteröinti hetkellä.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle:

Tietoja voidaan siirtää EU:n ja ETA-alueen ulkopuolelle lainsäädännön suomissa puitteissa.

Rekisterin suojauksen periaatteet:

Käyttäjärekisteritietojen käyttöoikeus on vain LoCCaM käyttäjällä (ainoa tarkoitus on tunnistaa käyttäjä), LoCCaM palvelun kehittäjillä sekä tukihenkilöillä. Rekisteritiedot on suojattu on palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla.

Tiedon elinkaaren hallinta:

1. Suostumus: rekisteröimällä LoCCaM tuotteen asiakas suostuu antamaan sovelluksen vaatimat tiedot LoCCaMin käyttöön, palvelun käyttöä mahdollistamista sekä mahdollista kehittämistä varten.

2. Kerääminen: tietoja kerätään laitteen rekisteröinnin yhteydessä LoCCaM:n tietokantoihin.

3. Käsittely: tietoja käytetään asiakkaan tunnistautumiseen.

4. Luovutus: asiakas voi pyytää itseään koskevia tietoja LoCCamilta. Tietoja luovutetaan vain, jos asiakas pystyy osoittamaan olevansa oikea henkilö.

5. Arkistointi: LoCCaM pitää oikeuden säilyttää tietoja ilman takarajaa.

6. Anonymisointi/poisto: Asiakkaalla on oikeus poistaa itseään koskevat henkilötiedot rekisteripalvelusta soittamalla LoCCaM:in asiakastukeen Henkilöllisyys varmistetaan ennen toimenpidettä.

3. Verkkokaupan rekisteriseloste

Rekisterinnimi:

Verkkokauppa

Rekisterinpitäjä:

Dimag Ky Hevossuontie 271 87700 Kajaani

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:

Janne Koski, janne.koski @ dimag.fi +358505907788

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus: Verkkokaupan onnistumisen varmistaminen.

Rekisterin tietosisältö:

Asiakkaan koko nimi

Katuosoite, postinumero, postitoimipaikka

Sähköpostiosoite.

Käyttäjätunnus.

Salasana.

Säännönmukaiset tietolähteet:

Rekisteriin päätyvät ne tiedot, jotka asiakas ilmoittaa verkkokauppaan rekisteröityessään.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle:

 Tietoja voidaan siirtää EU:n ja ETA-alueen ulkopuolelle lainsäädännön suomissa puitteissa.

Rekisterin suojauksen periaatteet:

 Asiakasrekisteritietojen käyttöoikeus on vain LoCCaM:in käyttäjällä (ainoa tarkoitus on tunnistaa käyttäjä). Rekisteritiedot on suojattu on palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla.

Tiedon elinkaaren hallinta:

1. Suostumus: rekisteröimällä LoCCaM tuotteen asiakas suostuu antamaan sovelluksen vaatimat tiedot LoCCaMin käyttöön, palvelun käyttöä mahdollistamista sekä mahdollista kehittämistä varten.

2. Kerääminen: tietoja kerätään laitteen rekisteröinnin yhteydessä LoCCaM:n tietokantoihin.

3. Käsittely: tietoja käytetään asiakkaan tunnistautumiseen.

4. Luovutus: asiakas voi pyytää itseään koskevia tietoja LoCCamilta. Tietoja luovutetaan vain, jos asiakas pystyy osoittamaan olevansa oikea henkilö.

5. Arkistointi: LoCCaM pitää oikeuden säilyttää tietoja ilman takarajaa.

6. Anonymisointi/poisto: Asiakkaalla on oikeus poistaa itseään koskevat henkilötiedot rekisteripalvelusta soittamalla LoCCaM:in asiakastukeen Henkilöllisyys varmistetaan ennen toimenpidettä.