Integritetspolicy

Home /Integritetspolicy

1. Dimag Ky: s integritetspolicy

ALLMÄN

Vi åtar oss att respektera och skydda våra kunders integritet. Denna sekretesspolicy förklarar hur vi samlar in, lagrar och överför våra kunders personliga information. Sådan information är information som kan användas för att identifiera eller kontakta en person. Kunden kan vägra åtkomst till uppgifterna, men detta kan leda till svårigheter eller hinder för användningen av produkterna och tjänsterna. Denna sekretesspolicy gäller webbplatsen och LoCCaMs produkter och tjänster.

Dimag Ky förbehåller sig rätten att ändra priser och funktioner för produkter eller tjänster utan föregående meddelande.

VILKEN INFORMATION VI SAMLAR IN

Vi samlar bara in information som är nödvändig för att använda tjänsterna. Vi kan använda informationen för Dimag Ky interna ändamål, såsom testning, produktutveckling, dataanalys och forskning. När användaren börjar använda de applikationer och hårdvara som utvecklats av Dimag Ky (produktnamn LoCCaM) skapas ett separat registreringskonto för registreringsservern i samband med registreringen. Registreringsinformation inkluderar en persons namn, e-postadress, telefonnummer och licensinformation. Personuppgifterna för kunden som gör inköp från webbutiken lagras i Dimags kundregister. Obligatorisk information inkluderar en persons namn, gatuadress, postnummer, postkontor, användarnamn och lösenord.

VEM HAR TILLGÅNG TILL PERSONLIG INFORMATION

Dimag ky lagrar kunddata i informationssystem, som endast kan nås av Dimag Ky separat anställda. Uppgifterna skyddas av brandväggar och andra tekniska medel.

OFFENTLIGGÖRANDE AV INFORMATION

Dimag Ky lämnar inte ut information till sina partners eller tredje parter. Överföringen av platsdata och andra media från enheter och personer till tredje part sker av användaren själv.

HUR LÅNG UPPBEVARING OCH HUR SKYDDS

Uppgifterna kommer att sparas under den tid som krävs för att tillhandahålla tjänsten, så att den inte förstörs om inte kunden specifikt begär det. All data raderas vid avregistrering. All personlig information skyddas mot obehörig åtkomst och oavsiktlig eller olaglig förstörelse, ändring, avslöjande, överföring eller annan olaglig behandling.

LAG

Dimag Ky verkar i enlighet med finsk lag, och om något avtal eller en aktivitet mellan kunden och Dimag är i strid med eller ofullständig med gällande finsk lagstiftning, ska finsk lag ha företräde.

KUNDRÄTTIGHETER

Kunden kan välja att radera all personlig information från våra system genom att kontakta registeradministratören.

2. Registreringstjänstens registerbeskrivning

Registrets namn:

Registrering

Registrator:

Dimag Ky Hevossuontie 271 87700 Kajaani

Kontaktperson för frågor som rör registret:

Janne Koski, janne.koski @ dimag.fi +358505907788

Syfte med behandling av personuppgifter:

Tillåter användaren att använda utrustning och tjänster från LoCCaM-produktfamiljen.

Registrets informationsinnehåll:

Registrets informationsinnehåll:
Telefonnummer

- Telefonnumret är ett personligt ID som används för att logga in på LoCCaM-systemet. Obligatorisk information utan vilken utrustningen inte kan användas.

Visningsnamn

- Visningsnamnet kan användas för att identifiera hur användaren är synlig för andra användare.

E-postadress

- En e-postadress krävs för att ta emot spelkamerabilder i LoCCaM-programvaran.

Licens typ

- Licenstypen bestämmer funktionerna i programvaran.

Behörigheter som krävs av programvaran:

Kontaktinformation

- Kontakter används för att identifiera från dina kontakter vilka som också använder LoCCaM-applikationen. Du kan skapa, gå med eller läggas till i grupper.

positionering

- Vi samlar in platsinformation om du använder LoCCaM-platstjänsten, till exempel att dela din platsinformation med andra användare, ta emot platsen för andra användare och enheter.

kamera

- För att skicka bilder och videor via LoCCaM-applikationen behöver programvaran tillstånd för att använda hårdvarukameran.

mikrofon

- För att skicka röstmeddelanden via LoCCaM-applikationen behöver programvaran tillstånd för att använda hårdvarumikrofonen.

lagringsutrymme

- När du tar emot bilder, videor, ljudmeddelanden och filer i ditt LoCCaM-program behöver programvaran tillstånd för att använda maskinvarulagringsutrymmet.

Vanliga informationskällor:

Den information som användaren själv förklarar vid registreringen av produkten slutar i registret.

Utlämnande och överföring av data utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet:

Uppgifter kan överföras utanför EU och EES inom ramen för lagstiftningen.

Principer för registersäkerhet:

Tillgång till användarregisterinformation är begränsad till LoCCaM-användaren (enda syftet är att identifiera användaren), LoCCaM-tjänsteutvecklare och supportpersonal. Registerinformation skyddas av brandväggar och andra tekniska medel.

Hantering av datalivscykel:

1. Samtycke: Genom att registrera en LoCCaM-produkt samtycker kunden till att tillhandahålla den information som krävs av applikationen för användning av LoCCaM, för att möjliggöra användning av tjänsten och för möjlig utveckling.

2. Insamling: Data samlas in vid registrering av enheten i LoCCaM-databaserna.

3. Bearbetning: Informationen används för att identifiera kunden.

4. Utlämnande: Kunden kan begära information om sig själv från LoCCam. Information kommer endast att avslöjas om kunden kan bevisa att de är rätt person.

5. Arkivering: LoCCaM förbehåller sig rätten att behålla data utan tidsfrist.

6. Anonymisering / radering: Kunden har rätt att radera sina personuppgifter från registertjänsten genom att ringa LoCCaM kundsupport. Identiteten verifieras före operationen.

3. E-handelsregisterbeskrivning

Registrera namn:

E-handel

Registrator:

Dimag Ky Hevossuontie 271 87700 Kajaani

Kontaktperson för frågor som rör registret:

Janne Koski, janne.koski @ dimag.fi +358505907788

Syfte med behandling av personuppgifter:

Syfte med behandling av personuppgifter: Säkerställa e-handelns framgång.

Registrets informationsinnehåll:

Kundens fullständiga namn

Gatuadress, postnummer, postkontor

E-postadress.

Användarnamn.

Lösenord.

Vanliga informationskällor:

Den information som kunden tillhandahåller vid registrering i webbutiken hamnar i registret.

Utlämnande och överföring av data utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet:

Uppgifter kan överföras utanför EU och EES inom ramen för lagstiftningen.

Principer för registersäkerhet:

Endast LoCCaM-användaren har tillgång till kundregisterinformation (det enda syftet är att identifiera användaren). Registerinformation skyddas av brandväggar och andra tekniska medel.

Hantering av datalivscykel:

1. Samtycke: Genom att registrera en LoCCaM-produkt samtycker kunden till att tillhandahålla den information som krävs av applikationen för användning av LoCCaM, för att möjliggöra användning av tjänsten och för möjlig utveckling.

2. Insamling: Data samlas in vid registrering av enheten i LoCCaM-databaserna.

3. Bearbetning: Informationen används för att identifiera kunden.

4. Utlämnande: Kunden kan begära information om sig själv från LoCCam. Information kommer endast att avslöjas om kunden kan bevisa att de är rätt person.

5. Arkivering: LoCCaM förbehåller sig rätten att behålla data utan tidsfrist.

6. Anonymisering / radering: Kunden har rätt att radera sina personuppgifter från registertjänsten genom att ringa LoCCaM kundsupport. Identiteten verifieras före operationen.